Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-425E

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-405E

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404T

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404E

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-401E

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-491B

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-47B

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-782

Đồng hồ so Mitutoyo 2109s-10

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Đồng hồ so Mitutoyo 3058S-19

Đồng hồ so Mitutoyo 2052S- 19

Đồng hồ so Mitutoyo 2050S- 19